Bilbo Zaharra euskaltegiak euskalduntze zereginetan dihardu 1973 urtetik. Izaera akademikoa HABEren bidez dauka homologatua.
Egoitza Korreo kalean dauka, Gortazatarren etxean, hain zuzen ere. Egunean zehar jarduera akademiko etengabekoa du, goizeko zortzietatik gaueko hamarretara.
Bilbon txertatutako euskaltegia dugu, beraz. Euskara irakaskuntzarekin batera, kultura ekitaldiak antolatzen ditu, lan dinamiko eta eraginkorra eginez.

Bilbo Zaharra euskaltegia se dedica a la euskaldunización de adultos desde el año 1973. Está inscrita en HABE y es, por tanto, un centro homologado por la administración vasca para la enseñanza del euskara a adultos.
Las aulas de Bilbo Zaharra se ubican en la calle Correo, dónde imparten diferentes cursos de enseñanza, de 8 de la mañana a 10 de la noche.
Es un centro integrado social y culturalmente en Bilbao, que realiza una eficaz labor cultural y lingüística.

Posta Kalea, 8
944 15 82 92
www.bilbozaharra.eus